Vitajte na našich stránkach občianskeho združenia 
     Crossbow Assault Team  
  
Úvod
Crossbow Assaul Team (C.A.T.) vznikol v roku, 2010 , z iniciatívy ľudí, ktorý mali rovnaké záujmové činnosti a chceli sa v týchto činnostiach ďalej rozvíjať. Hlavným faktorom, ktorý spojil naše zoskupenie ľudí bola primárne praktická, dynamická streľba a airsoft. Napriek tomu, že nie sme žiadna oficiálna zložka patriaca pod OS SR, máme vo svojich radoch a úzko spolupracujeme s rôznymi odborníkmi spolupracujúcimi s OS SR a ľuďmi pracujúcimi v súkromnom sektore.
 
Našim prelomovým rokom je rok 2014, kedy sme sa stali oficiálnym športovo streleckým klubom a na rôznych streleckých a praktických súťažiach už môžeme reprezentovať sami seba. Taktiež sme zmenili pohľad  na airsoft, kde  už nebudeme plne organizovať veľké akcie ako napr. Conflict Zone, ale budeme  viac ,,hrať“ a priamo v ,,boji“ rozvíjať a osvojovať si nadobudnuté skúsenosti, zručnosti a návyky.
Aj napriek našej rozmanitej pracovnej činnosti nás spája rovnaký cieľ – rozvoj našich schopností a zručností. Za týmto účelom sa pravidelne snažíme zúčastňovať rôznych seminárov, kurzov a konzultácií s odborníkmi v danom obore. Snažíme sa o komplexné vzdelávanie a nadobúdanie schopností a zručností nie len v primárnom zameraní (praktická, dynamická streľba a airsoft – taktika, stratégia a technika boja), ale aj v sekundárnom (survival, potápanie, zdravoveda, topografia,...) Samozrejme všetky aktivity sú realizované na vlastné náklady a vo svojom voľnom čase.

Máme nadviazané dlhodobé nadštandardné vzťahy s niekoľkými   sponzormi, ktorým aj touto cestou ďakujeme za našu podporu. Informácie o ich aktivitách si môžete prezrieť v sekcii „naši partneri“
Momentálne C.A.T. má 12 aktívnych členov a 1 kontraktora. V tíme máme rozdelené špecializácie a snažíme sa o vysokú odbornosť našich členov, čomu prispôsobujeme aj svoju činnosť. Trváme na tom, aby sme neboli len tímový kolegovia, ale aby sme sa vedeli spoľahnúť na svojich členov v každej situácii, či už na rôznych podujatiach alebo v bežnom živote. Preto sa nestretávame len na tréningoch, kurzoch, seminároch a schôdzach, ale aj v bežnom civilnom živote.
 
                 Dbáme na to aby členovia CAT-u boli trestne bezúhonní, rešpektovali zákony SR a dodržiavali pravidlá slušného správania.
 
,,Stay low, go fast. Kill first, die last. One shot, one kill.
 No luck, all skill.“